Mieszkania na Dauna

Kraków – Mieszkania na Dauna 97

 

Zakres prac obejmował:

 • roboty rozbiórkowe obiektów istniejących
 • roboty budowlano-konstrukcyjne budynku wielorodzinnego i użytkowego, garaże, komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne
 • wykonanie elewacji
 • instalacje wewnętrzne: wod-kan, instalacja elektryczna, instalacja TV, instalacja domofonowa, teletechniczna, internetowa
 • wymiennikownia, przyłącz co
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody
 • sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej
 • oświetlenie terenu
 • układ komunikacyjny drogowy wraz z parkingami i chodnikami, przebudowa zjazdu
 • mur oporowy, zieleń i mała architektura

Inwestor

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODGÓRZE”

 

Powierzchnia użytkowa

3 791,16 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%