KOSG w Sanoku

Sanok – Karpacki Oddział Straży Granicznej

 

Zakres prac obejmował dobudowę wraz z nadbudową istniejącego budynku administracyjno-koszarowego:

 • roboty budowlano-konstrukcyjne, przebudowę i nadbudowę
 • posadowienie dobudowy obiektu na mikropalach
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne
 • wykonanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych
 • wykonanie przepony poziomej budynku metodą iniekcji ciśnieniowej
 • docieplenie ścian budynków
 • instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną
 • instalację sieci komputerowej
 • instalację sieci telefonicznej
 • instalację sygnalizacji pożarowej
 • instalację kontroli dostępu i sygnalizacji alarmowej
 • instalację telewizji przemysłowej
 • instalację RTV
 • instalację wodno-kanalizacyjną
 • instalację co
 • instalację oświetlenia terenu
 • kanalizację zewnętrzną i drenaż
 • drogę wewnętrzną, chodniki i parking
 • ogrodzenie z kamienia oraz zieleń wraz z małą architekturą

Inwestor

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Sanoku

 

Powierzchnia użytkowa

2 508,55 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%