KOSG w Nowym Sączu

Nowy Sącz – Karpacki Oddział Straży Granicznej

 

Zakres prac obejmował modernizację budynków oraz elementów zagospodarowania terenu:

 • roboty budowlano-konstrukcyjne, przebudowę i nadbudowę
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne
 • instalację elektryczną wewnętrzną
 • instalację sieci komputerowej
 • instalację sieci telefonicznej
 • instalację sygnalizacji pożarowej
 • instalację kontroli dostępu i sygnalizacji alarmowej
 • instalację telewizji przemysłowej
 • instalację obserwacji i monitoringu
 • instalację wodno-kanalizacyjną
 • instalację co
 • instalację wentylacji i klimatyzacji
 • kanalizację zewnętrzną wraz z drenażem opaskowym wokół budynku
 • drogę wewnętrzną, chodniki i miejsca postojowe oraz zieleń

Inwestor

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

 

Powierzchnia użytkowa

4 077,39 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%