Mieszkania na Olszyny

Kraków – Mieszkania na Olszyny

 

Zakres prac obejmował:

  • roboty budowlano-konstrukcyjne budynku mieszkalnego
  • roboty wykończeniowe wewnętrzne
  • instalacje wewnętrzne w pełnym zakresie: wod-kan i c.w., gaz, co, wentylacja mechaniczna, elektryczna, odgromowa, domofonowa, słaboprądowa, kotłownia
  • roboty wykończeniowe zewnętrzne: wody, sanitarne, deszczowe
  • infrastruktura drogowa i zagospodarowanie terenu: drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń

Inwestor

BENACO Sp z o.o. Sp. k.

 

Powierzchnia użytkowa

882,20 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%