Osiedle Francuska Park

Katowice – Osiedle Francuska Park

 

Zakres prac etapu I obejmował:

  • wykonanie 3 budynków mieszkalnych posiadających 6 kondygancji nadziemnych
  • zagospodarowanie terenu zieleni
  • wykonanie garaży podziemnych

Inwestor

ATAL CONSTRUCTION Cieszyn

 

Powierzchnia użytkowa

5 667,60 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%