Mieszkania na Skowronia

Kraków – Mieszkania na Skowronia

 

Zakres prac obejmował:

  • budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Skowronia w Krakowie

Inwestor

Osiedle Skowroniasp. z o. o. 30-034 Kraków ul. Kościelna 3

 

Powierzchnia użytkowa

3 591,41 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%