Mieszkania Zielony Most

Kraków – Mieszkania Zielony Most

 

Zakres prac obejmował:

  • roboty ziemne
  • roboty budowlano-konstrukcyjne  budynku mieszkalnego
  • roboty wykończeniowe wewnętrzne budynku
  • instalacje wewnętrzne w pełnym zakresie (wod-kan i c.w., gaz, co, wentylacja mechaniczna,
    elektryczna, odgromowa, domofonowa, słaboprądowa)
  • sieci i przyłącza zewnętrzne (wody, sanitarne, deszczowe)
  • infrastruktura drogowa i zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń)

Inwestor

Galinvest Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa Zielony Most ul. Szwedzka 25/2 w Krakowie

 

Powierzchnia użytkowa

2 301,62 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%