Czerwiec 2022 – Realizacja Etapu III

Zakończyliśmy Etap II przedsięwzięcia deweloperskiego. 

Wykonano około 85% prac budowlanych z III Etapu. Budynek B i D – zrealizowane stany „0” (stropy nad garażami).