Dziennik budowy

Aktualnie trwają pracę przygotowawcze przed rozpoczęciem budowy.

Obejmują między innymi rozbiórkę istniejących zabudowań, a także porządkowanie terenu. Rozpoczęcie budowy planowane jest na początek stycznia 2022 roku.