Grudzień 2022 – Realizacja Etapu V

  • w budynku B, C, i D ukończyliśmy stan surowy otwarty,
  • w budynku A trwają prace związane ze stropodachem,
  • w budynku D wykonaliśmy termo i hydroizolację stropodachu, murujemy ściany działowe,
  • w budynku C i D prowadzimy prace instalacyjne pionów kanalizacji i wentylacji.

Ponadto rozpoczęliśmy prace związane z przyłączem sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody i MPEC.