Październik 2022 – Zakończenie Etapu IV

Zakończyliśmy Etap IV z harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego.

Trwa rozpoczęcie Etapu V. W budynku D jesteśmy w tracie realizacji stropodachu.