Apartamenty Ciągłówka

Zakopane – Ciągłówka

 

Zakres prac obejmował:

 • roboty budowlano-konstrukcyjne, roboty wykończeniowe wewnętrzne, instalacja wewnętrzna co,
 • instalacja wewnętrzna wod-kan, instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja elektryczna
  wewnętrzna – instalacje słaboprądowe: sygnalizacji pożaru, oddymiania, kontroli dostępu,
  telefoniczna, komputerowa, RTV, SAT, wideofonowa, detekcji tlenku węgla, telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu – dźwigi osobowe
 • sieć wodociągowa z przyłączem wody
 • sieć kanalizacji deszczowej wewnętrznej
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • droga dojazdowa, drogi wewnętrzne, parkingi
 • mury oporowe

Inwestor

KEM Grupa Inwestycyjna

 

Powierzchnia użytkowa

8 776,00 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%