Mieszkania Drukarska

Kraków – Mieszkania na Drukarskiej

 

Zakres prac obejmował:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną: przełożenie i zabezpieczenie istniejącej sieci kablowej SN, budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, oraz budowa węzła cieplnego, budową instalacji wewnętrznych: elektrycznej i teletechnicznej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacji mechanicznej z oddymieniem garażu, na działkach nr 17/28, 44/3, 44/4, 44/26, 44/27, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 232/7 obr. 34 Podgórze

Inwestor:

KMP Drukarska Development Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 28

 

Powierzchnia użytkowa:

8 494,34 m2

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%