Mieszkania na Dworskiej

Kraków – Mieszkania na Dworskiej

 

Zakres prac obejmował:

 • roboty budowlano-konstrukcyjne budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym, komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne
 • wykonanie elewacji
 • instalacje wewnętrzne: wod-kan, elektryczna, TV, teletechniczna, komputerowa, wentylacja mechaniczna, co,
 • dźwigi osobowe
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody
 • sieć zewnętrzna kanalizacji ogólnospławnej
 • oświetlenie terenu
 • przekładka kabla NN
 • układ komunikacyjny drogowy wraz z parkingami i chodnikami
 • zieleń i mała architektura

Inwestor

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODWAWELSKA”

 

Powierzchnia użytkowa

4 555,30 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%