Mieszkania Facimiech

Kraków – Mieszkania na ul. Facimiech 9

 

Zakres prac obejmował budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi miejscami parkingowymi, chodnikami oraz terenami zieleni. Projekt zakładał ukształtowanie terenu oraz instalację oświetlenia.

Inwestycja zakończona została w 2019r w Krakowie przy ul. Facimiech (dzielnica Podgórze), niedaleko poprzednio realizowanej inwestycji Polonijna.

Inwestor

Galinvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Facimiech Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie

 

Powierzchnia użytkowa

N/A
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%