Hotel SPA BUDOWLANI

Szczawnica – Hotel SPA BUDOWLANI

 

Zakres prac obejmował rozbudowę sanatorium uzdrowiskowego:

 • całokształt robót budowlano- konstrukcyjnych
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne
 • instalacja elektryczna wewnętrzna
 • instalacja sieci komputerowej, TV, SAP i oddymianie
 • montaż windy osobowej
 • montaż platformy dla niepełnosprawnych
 • wykonanie elewacji
 • wykonanie instalacji solarnej
 • instalacja wod-kan, instalacja co
 • instalacja wentylacji ogólnej
 • sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej
 • przyłącz kanalizacji sanitarnej i wodnej
 • oświetlenie zewnętrzne
 • droga dojazdowa i chodniki
 • zieleń

Inwestor

Sanatorium Uzdrowiskowe SPA BUDOWLANI w Szczawnicy

 

Powierzchnia użytkowa

1 147,00 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%