Mieszkania na Rokitniańczyków

Nowy Sącz – Mieszkania na Rokiniańczyków

 

Zakres prac obejmował:

  • roboty budowlano-konstrukcyjne
  • przyłącza wody
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej
  • przyłącza kanalizacji deszczowej
  • drogi dojazdowe
  • parkingi
  • chodniki
  • małą architekturę
  • zieleń

Inwestor

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego STBS

 

Powierzchnia użytkowa

2 018,80 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%