Pałac T. Talowskiego

Cianowice – Odbudowa bydynku pałacowego

 

Zakres prac obejmował:

  • system generalnego wykonawstwa przy remoncie budynku „Dworek w Cianowicach”
  • stan deweloperski (stolarka zewnętrzna, wylewki, tynki),
  • instalacje wewnętrzne wod-kan, elektryczna.
  • zagospodarowanie terenu z wykluczeniem nasadzeń i siania trawy oraz elementów ławki, fontanna
  • stan pod klucz łącznie z wykonaniem boiska do squash’a.

Inwestor

Katarzyna Adamowicz

 

Powierzchnia użytkowa

950,59 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%