Siedziba Urzędu Skarbowego

Nowy Targ – Urząd Skarbowy

 

Zakres prac obejmował:

 • roboty budowlano-konstrukcyjne
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne
 • instalacja elektryczna wewnętrzna
 • instalacja sieci komputerowej, telefonicznej
 • instalacja sygnalizacji pożarowej
 • instalacja TV przemysłowej
 • instalacja sygnalizacji włamań
 • instalacja kontroli dostępu
 • instalacja wod-kan, co
 • instalacja wentylacji ogólnej, klimatyzacji
 • sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
 • oświetlenie zewnętrzne
 • chodniki i parking
 • zieleń

Inwestor

Izba Skarbowa w Krakowie

 

Powierzchnia użytkowa

3 030,90 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%