Zespół Szkół Specjalnych

Zakopane – Zespół Szkół Specjalnych

 

Zakres prac obejmował budowę Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zapleczem rehabilitacyjnym w systemie generalnego wykonawstwa:

 • całokształt robót budowlano-konstrukcyjnych
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne
 • instalacja elektryczna wewnętrzna
 • instalacja sieci komputerowej i telefonicznej
 • instalacja wod-kan, co
 • instalacja wentylacji ogólnej
 • instalacja klimatyzacji
 • sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej
 • przyłącz kanalizacji sanitarnej i wodnej
 • oświetlenie zewnętrzne
 • droga dojazdowa i chodniki
 • zieleń

Inwestor

Zespół Szkół Specjalnych w Zakopanem

 

Powierzchnia użytkowa

2 677,46 m2
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 100%