RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, 偶e przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe wy艂膮cznie w celu realizacji us艂ug zwi膮zanych z przedmiotem naszej dzia艂alno艣ci tj. us艂ugi w zakresie Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Budowlanych oraz us艂ugi Deweloperskie.

 

 

W zwi膮zku z powy偶szym zgodnie z art. 13 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Grimbud Sp. z o.o. z siedzib膮 w Nowym S膮czu, ul. Jana Paw艂a II 28, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-000-86-88
 2. Jak mo偶na si臋 z nami skontaktowa膰 w sprawach zwi膮zanych z danymi osobowymi?
  Mo偶esz si臋 z nim skontaktowa膰 mailowo pod adresem sekretariat@grimbud.pl
 3. Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane b臋d膮 na podstawie przepis贸w prawa w celu:
  • podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, realizacji um贸w, w celach informacyjnych i marketingowych, wy艂膮cznie na podstawie zgody zgodnie z tre艣ci膮 udzielonej zgody,
  • w celu ochrony przed zagro偶eniami zewn臋trznymi oraz wewn臋trznymi (zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa pracownik贸w oraz bezpiecze艅stwa technologicznego),
  • w celu zatrudniania pracownik贸w, windykacji nale偶no艣ci
  • w celu wype艂nienia obowi膮zku prawnego cia台z虈a台cego na Administratorze Pa艅stwa danych
 4. Pa艅stwa Dane osobowe mo偶emy powierzy膰 do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizuj膮cym dla nas us艂ugi wspieraj膮ce np. podwykonawstwo, hostowane strony internetowej, 艣wiadczenie us艂ug ksi臋gowych, us艂ugi informatyczne. W przypadku powierzenia nadal jeste艣my Administratorem i odpowiadamy za bezpiecze艅stwo danych.
 5. Pozyskanych danych osobowych nie udost臋pniamy i nie przekazujemy innym podmiotom. W szczeg贸lnych przypadkach (wykroczenia lub przest臋pstwa) dane z monitoringu wizyjnego mog膮 by膰 udost臋pnione organom 艣cigania.
 6. Jak chronimy dane osobowe:
  Bierzemy pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za bezpiecze艅stwo Pa艅stwa danych, kt贸re przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne 艣rodki bezpiecze艅stwa, maj膮ce zapewni膰 poufno艣膰, ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych.
  Chronimy Pa艅stwa dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocze艣niejszych technologii, przestrzegaj膮c nie tylko obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, ale r贸wnie偶 stosuj膮c dodatkowe rozwi膮zania, kt贸re zapewni膮 bezpiecze艅stwo danym. Podstawowym 艣rodkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych po艂膮cze艅 (np. protoko艂贸w SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwi膮za艅 technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dost臋pu do danych).
 7. Zapewniamy, 偶e Pa艅stwa dane przetwarzane s膮 wy艂膮cznie przez upowa偶nione do tego osoby i podmioty.
 8. Pa艅stwa dane b臋d膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie kt贸rych Pa艅stwa dane s膮 przetwarzane.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, 偶e Pana/Pani dane osobowe przetwarzane s膮 przez administratora niezgodnie z og贸lnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.